ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤO Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ [...]