Το ελαιοτριβείο του συνεταιρισμού, οι παραγωγοί, η τυποποίηση και το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας ικανοποιούν τις τελευταίες προδιαγραφές ασφαλείας. Μερικά από τα πιστοποιητικά του συνεταιρισμού:

TUV agro 2.1 & 2.2 TUV ISO 22000 : 2005
TUV Ολοκληρωμένη Διαχείριση Γεωργικής Παραγωγής AGRO 2-1 & 2-2 TUV Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000 : 2005
Qways Βεβαίωση Βιολογικής Παραγωγής  
Qways Βεβαίωση Βιολογικής Παραγωγής