Πιστοποιητικά Συνεταιρισμού

Το ελαιοτριβείο του συνεταιρισμού, οι παραγωγοί, η τυποποίηση και το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας ικανοποιούν τις τελευταίες προδιαγραφές ασφαλείας για την παραγωγή του αρτιότερου εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου.