Το Ελαιοτριβείο του Συνεταιρισμού

Το ελαιοτριβείο του συνεταιρισμού Αγίων Αποστόλων βρίσκεται στους Αγίους Αποστόλους των Βατίκων. Είναι μία σύγχρονη μονάδα που σκοπό έχει να παράγει το καλύτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Λειτουργεί από το 1982 και εξυπηρετεί περισσότερους από 500 παραγωγούς. Χρησιμοποιεί μία γραμμή που μπορεί να παράγει περισσότερο και από ένα τόνο εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου την ώρα. Πρόκειται για μία νέα γραμμή με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που αναβαθμίστηκε πρόσφατα.

Η παραγωγή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη με ανθρώπινη εποπτεία και επιτρέπει τον ουσιαστικότερο έλεγχο της παραγωγής για το καλύτερο δύνατο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Το ελαιοτριβείο χρησιμοποιεί την φυγοκέντριση για την παραγωγή και εξαγωγή του ελαιολάδου ενώ η διαδικασία της μάλαξης γίνεται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 30 βαθμών κελσίου προκειμένου να διασφαλιστούν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του προϊόντος.

Από το 1982

Gallery