Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε πως ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων Επιστροφής Φ.Π.Α έτους 2023 για τους Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος. Επίσης στο Γραφείο μας γίνεται η συλλογή δικαιολογητικών και η υποβολή Αίτησης για την Εγγραφή-Ανανέωση των παραγωγών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν για τα μέλη του Συνεταιρισμού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2734047110 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.