Αποτελέσματα Δημοπρασίας Οκτωβρίου 2014

Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 22/10/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 πραγματοποιήθηκε η πρώτη δημοπρασία του ελαιοκομικού έτους 14-15 για ένα βυτίο, 27-30 τόνων, οξύτητας 0,3-0,4. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές και οι προσφορές τους ήταν οι εξής:

ONOMA

ΕΥΡΩ/KG

DENIA ΕΠΕ

3,37

HELLAS OIL SA

3,3622

INTERPAV AEBE

3,14

ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

3,2801

ΧΕΛΙΩΤΗΣ AE

3,20

ΑΙΟΛΟΣ OIL

3,4491

ΦΑΒΒΑΣ ΔΗΜ.

3,181

ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ.

3,1156

Το διοικητικό συμβούλιο, μετά τις προσφορές και αφού συνεδρίασε, αποφάσισε να κατοχυρώσει την δημοπρασία στην εταιρία ΑΙΟΛΟΣ OIL. Στη συνέχεια πρότεινε στους ενδιαφερόμενους την αγορά και της υπόλοιπης ποσότητας ελαιολάδου που είχε συγκεντρωθεί στην ίδια δεξαμενή με την ίδια τιμή δίνοντας πρώτα το δικαίωμα στον νικητή ενδιαφερόμενο ο οποίος απάντησε θετικά και για την υπόλοιπη ποσότητα ελαιολάδου, περίπου 4 βυτίων ακόμα.