Προκήρυξη Λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ΒΟΙΩΝ

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΜΠΟΡΙΟ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΔΡΑ:ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΒΟΙΩΝ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ   Τ.Κ 23053

ΤΗΛ:27340-47110    FAX: 27340-47446  email:asaa@otenet.gr

Α.Φ.Μ:096053338  Δ.Ο.Υ: ΜΟΛΑΩΝ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΜΟΛΑΩΝ)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων Βοιών προκηρύσσει διαγωνισμό με προσφορές προκειμένου να προχωρήσει σε σύναψη ετήσιας σύμβασης με ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ για την τήρηση των βιβλίων του Συν/σμού καθώς και την διεκπεραίωση οποιασδήποτε λογιστικής εργασίας που αφορά τον ΑΓΡ.ΣΥΝ/ΣΜΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου από 01/07/2013 ως 30/06/2014.

 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η ΤΡΙΤΗ 02/07/2013

 

 

Για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε στο 27340-29222 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

                                        Άγιοι Απόστολοι 26/07/2013

                                                                

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

                       

 

                            ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ