ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγ.Αποστόλων Βοιών με την υπ’αριθ.150-06/10/2014 πράξη του καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26/10/2014 και ώρα 10:30 στο χώρο του ελαιουργείου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/07/2013 ΕΩΣ 30/06/2014 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.

3. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/07/2014 ΕΩΣ 30/06/2015 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ.

4. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ .

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ-ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ.

6. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ (ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΑΣΕΓΕΣ)

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ.


                                                                 ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 06/10/2014

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

                                                                   ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υ.Γ. Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης απαρτίας δεν πραγματοποιηθεί η Γ.Σ στις 26 Οκτωβρίου 2014 η Γ.Σ θα γίνει την επόμενη Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2014 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.