ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων Βοιών

ενδιαφέρεται για την 

 

πρόσληψη αδειούχου χειριστή περονοφόρου οχήματος

(κλαρκ) που θα καλύψει τις ανάγκες της λειτουργίας του

εργοστασίου για την ελαιοκομική περίοδο 2020 -2021.

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις

 

τους εγγράφως στη γραμματεία του Συνεταιρισμού το

 

αργότερο ως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

 

 

Επίσης μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεταιρισμού, asaa@otenet.gr μέχρι την ίδια καταληκτική ημερομηνία .

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο 2734047110 τις εργάσιμες μέρες και ώρες

 

Άγιοι Απόστολοι 24 /08 / 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

 

 

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ