Πρόσληψη εργατών για την ελαιοκομική περίοδο 2023 -2024.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων Βοιών ενδιαφέρεται για την
πρόσληψη εργατών που θα καλύψουν τις ανάγκες της λειτουργίας του εργοστασίου για την ελαιοκομική περίοδο 2023 -2024.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους εγγράφως στη γραμματεία του Συνεταιρισμού το αργότερο ως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023.
Επίσης μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεταιρισμού, asaa@otenet.gr μέχρι την ίδια καταληκτική ημερομηνία .
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο 2734047110 τις εργάσιμες μέρες και ώρες
Άγιοι Απόστολοι 08 /08 / 2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ
ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ