Ο Συνεταιρισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από το ανώτατο όργανο που είναι η Γενική Συνέλευση. Γενικές Συνελέυσεις πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν σημαντικά θέματα του συνεταιρισμού.

Το πενταμελές ΔΣ έχει σήμερα την εξής δομή:

  • Πρόεδρος: Μπατσάκης Παναγιώτης
  • Μέλος: Αρώνης Παναγιώτης
  • Μέλος: Δερμάτης Θεόδωρος
  • Μέλος: Πανάγος Παναγιώτης
  • Μέλος: Ψαρράκης Θεόδωρος