ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ 2021/2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση 01

Έργο: Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας διετίας 2021/2022

Αρχείο Πρόσκλησης: 1044_PROSKLHSH_01.pdf

Έναρξη / Λήξη αρχική & παράταση: 16/11/2021 / 06/12/2021 & 16/12/2021 / Κατάσταση: Ανενεργή

Αποτελέσματα Πρόσκλησης: 1044_APOTELESMATA_01.pdf

Πρόσκληση 02

Έργο: Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση δράσεων του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας διετίας 2021/2022

Αρχείο Πρόσκλησης: 1044_PROSKLHSH_02.pdf

Έναρξη / Λήξη αρχική & παράταση: 16/11/2021 / 06/12/2021 & 16/12/2021 / ΚατάστασηΑνενεργή

Αποτελέσματα Πρόσκλησης1044_APOTELESMATA_02.pdf

Πρόσκληση 03

Έργο: Προμήθεια πετρελαιοκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού μεταφορικού οχήματος

Αρχείο Πρόσκλησης: 1044_PROSKLHSH_03.pdf

Έναρξη / Λήξη αρχική & παράταση: 16/11/2021 / 06/12/2021 & 16/12/2021 / ΚατάστασηΑνενεργή

Αποτελέσματα Πρόσκλησης1044_APOTELESMATA_03.pdf

Πρόσκληση 04

Έργο: Προμήθεια ντεκάντερ οξύτητας-φυγοκέντρησης ελαιολάδου από ελαιόπαστα

Αρχείο Πρόσκλησης: 1044_PROSKLHSH_04.pdf

Έναρξη / Λήξη αρχική & παράταση: 16/11/2021 / 06/12/2021 & 16/12/2021 / Κατάσταση: Ανενεργή

Αποτελέσματα Πρόσκλησης1044_APOTELESMATA_04.pdf

Πρόσκληση 05

Έργο: Εξοπλισμός βελτίωσης ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου του ελαιοτριβείου

Αρχείο Πρόσκλησης: 1044_PROSKLHSH_05.pdf

Έναρξη / Λήξη αρχική & παράταση: 16/11/2021 / 06/12/2021 & 16/12/2021 / ΚατάστασηΑνενεργή

Αποτελέσματα Πρόσκλησης1044_APOTELESMATA_05.pdf